Yönetim Kurulu

​Görevleri

Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
  2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,
  3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
  4. Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,
  5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri
    hakkında karar vermek,
  6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

​Üyeler


Prof. Dr. Sema F. Oktuğ, Dekan

Ofis: 4320 sema-oktug
Telefon: (+90 212) 2853584
E-posta: oktug [AT] itu edu tr
Araştırma alanları: Telsiz ağlar (duyarga, örgü, bilişsel), IoT hakkındaki konular,
Bilgisayar ağlarının başarım modellemesi
Web sayfası: http://akademi.itu.edu.tr/oktug/
Dekanlık Ofis:  Zuhal Yılmazer, yilmazerz [AT] itu edu tr, (+90 212) 2857385,(+90 212) 2857540


Prof. Dr. Uluğ Bayazıt, Dekan Vekili, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı

Ofis: 4308 ulug-bayazit
Telefon: (+90 212) 2853591
E-posta: ulugbayazit[AT] itu edu tr
Araştırma alanları: Veri sıkıştırma, Görüntü, video ve bilgisayar grafiği işleme ve kodlama, Bilgisayarla görü, İnsan bilgisayar etkileşimli görüntü kodlama ve iletişimi, Metin özetleme ve sıkıştırma
Web sayfası: http://akademi.itu.edu.tr/ulugbayazit/
Bölüm Sekreteri: Gülseren Canbulat, canbulat [AT] itu edu tr, (+90 212)2853682


Prof. Dr. Zehra Çataltepe

Ofis: 3301 zehra-cataltepe
Telefon: (+90 212) 2853551
E-posta: cataltepe[AT] itu edu tr
Araştırma alanları: Yapay öğrenme, insan öğrenmesi için yapay öğrenme, çevrimiçi yapay öğrenme, sosyal ağlarda sınıflandırma, yarı-denetimli yapay öğrenme
Web sayfası: http://akademi.itu.edu.tr/cataltepe/Prof. Dr. Nadia Erdoğan

Ofis: 4314 nadia-erdogan
Telefon: (+90 212) 2853592
E-posta: nerdogan [AT] itu edu tr
Araştırma alanları:
Web sayfası: http://akademi.itu.edu.tr/nerdogan/


Doç. Dr. Feza Buzluca

Ofis: 4318
feza-buzluca
Telefon: (+90 212) 2853502
E-posta: buzluca [AT] itu edu tr
Araştırma alanları: Nesneye dayalı modelleme ve tasarım
Web sayfası: http://akademi.itu.edu.tr/buzluca/
Dekanlık Ofis: (+90 212) 2857341


Doç. Dr. Ayşegül Gençata Yayımlı

Ofis: 3313 aysegul-gencata-yayimli
Telefon: (+90 212) 2856782
E-posta: gencata itu edu tr
Araştırma alanları:
Web sayfası: http://akademi.itu.edu.tr/gencata/


Dr. Öğr. Üyesi Gökhan İnce, Dekan Yardımcısı

Ofis: 4310
gokhan-ince
Telefon: (+90 212) 2856986
E-posta: gokhan [DOT] ince [AT] itu edu tr
Araştırma alanları: Gezgin robotlar, bilişsel robotlar, robot algılaması, insan robot etkileşimi, insan bilgisayar etkileşimi, kullanıcı deneyimi, işaret işleme, yapay zeka
Web sayfası: http://akademi.itu.edu.tr/incegokh/
Dekanlık Ofis: (+90 212) 2857342Çağatay Koç, Araştırma Görevlisi Temsilcisi​

Ofis: 5111
cagatay-koc
Telefon:
E-posta: kocca [AT] itu edu tr
Araştırma alanları:

Web sayfası: http://akademi.itu.edu.tr/kocca/Mine Vural, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Sekreteri

Telefon: (+90 212) 2856472
mine-vural
E-posta:
vuralm [AT] itu edu tr