Fakülte Kurulu

​Görevleri

Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili
    esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
  2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
  3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

Üyeler

Prof. Dr. Sema F. Oktuğ, Dekan

Ofis: 4320 sema-oktug
Telefon: (+90 212) 2853584
E-posta: oktug [AT] itu edu tr
Araştırma alanları: Telsiz ağlar (duyarga, örgü, bilişsel), IoT hakkındaki konular,
Bilgisayar ağlarının başarım modellemesi
Web sayfası: http://akademi.itu.edu.tr/oktug/
Dekanlık Ofis:  Zuhal Yılmazer, yilmazerz [AT] itu edu tr, (+90 212) 2857385,(+90 212) 2857540
Prof. Dr. Uluğ Beyazıt, Bilgisayar Bölüm Başkanı

Ofis: 4308 ulug-bayazit
Telefon: (+90 212) 2853591
E-posta: ulugbayazit[AT] itu edu tr
Araştırma alanları: Veri sıkıştırma, Görüntü, video ve bilgisayar grafiği işleme ve kodlama, Bilgisayarla görü, İnsan bilgisayar etkileşimli görüntü kodlama ve iletişimi, Metin özetleme ve sıkıştırma
Web sayfası: http://akademi.itu.edu.tr/ulugbayazit/
Bölüm Sekreteri: Gülseren Canbulat, canbulat [AT] itu edu tr, (+90 212)2853682
Prof. Dr. Zehra Çataltepe

Ofis: 3301 zehra-cataltepe
Telefon: (+90 212) 2853551
E-posta: cataltepe[AT] itu edu tr
Araştırma alanları: Yapay öğrenme, insan öğrenmesi için yapay öğrenme, çevrimiçi yapay öğrenme, sosyal ağlarda sınıflandırma, yarı-denetimli yapay öğrenme
Web sayfası: http://akademi.itu.edu.tr/cataltepe/


Prof. Dr. Nadia Erdoğan

Ofis: 4314 nadia-erdogan
Telefon: (+90 212) 2853592
E-posta: nerdogan [AT] itu edu tr
Araştırma alanları:
Web sayfası: http://akademi.itu.edu.tr/nerdogan/


Doç. Dr. Feza Buzluca

Ofis: 4318
feza-buzluca
Telefon: (+90 212) 2853502
E-posta: buzluca [AT] itu edu tr
Araştırma alanları: Nesneye dayalı modelleme ve tasarım
Web sayfası: http://akademi.itu.edu.tr/buzluca/
Dekanlık Ofis: (+90 212) 2857341Doç. Dr. A. Şima Etaner Uyar

Ofis: 3302
a-şima-etaner-uyar
Telefon: (+90 212) 2856471
E-posta: etaner [AT] itu edu tr
Araştırma alanları:
Web sayfası: http://akademi.itu.edu.tr/etaner/


Dr. Öğr. Üyesi Gökhan İnce, Dekan Yardımcısı

Ofis: 4310
gokhan-ince
Telefon: (+90 212) 2856986
E-posta: gokhan [DOT] ince [AT] itu edu tr
Araştırma alanları: Gezgin robotlar, bilişsel robotlar, robot algılaması, insan robot etkileşimi, insan bilgisayar etkileşimi, kullanıcı deneyimi, işaret işleme, yapay zeka
Web sayfası: http://akademi.itu.edu.tr/incegokh/
Dekanlık Ofis: (+90 212) 2857342


Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tosun

Ofis: 2220 ayşe-tosun-misirli
Telefon: (+90 212) 2857459
E-posta: tosunay [AT] itu edu tr
Araştırma alanları: Empirical software engineering, mining software data repositories, software measurement, software process improvement, software quality prediction models, applications of AI on building recommendation systems for software engineering
Web sayfası: http://akademi.itu.edu.tr/tosunay/


Mine Vural, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Sekreteri

Telefon: (+90 212) 2856472
mine-vural
E-posta:
vuralm [AT] itu edu tr