Komisyonlar

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu
Prof. Dr. Uluğ Bayazıt
Prof. Dr. Sema Oktuğ
Prof. Dr. Zehra Çataltepe
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Tosun
Öğr. Gör. H. Turgut Uyar
Araş. Gör. Çağatay Koç
Araş. Gör. Emrah Başaran

Ölçme Komisyonu
Öğr. Gör. Dr. Damien Jade Duff
Araş. Gör. Müge Erel
Araş. Gör. Yusuf Hüseyin Şahin

Mezunlarla İletişim Komisyonu
Doç. Dr. Sanem Sarıel
Araş. Gör. Mustafa Ersen

Staj Komisyonu
Yrd. Doç. Dr. Sanem Kabadayı
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Yaslan
Araş. Gör. Dilara Torunoğlu Selamet
Araş. Gör. Umut Sulubacak
Araş. Gör. Kübra Adalı

Ağ ve Yazılım Destek Komisyonu
Öğr. Gör. H. Turgut Uyar
Araş. Gör. Gökhan Seçinti
Araş. Gör. Resul Tugay

Tanıtım Komisyonu
Prof. Dr. Uluğ Bayazıt
Yrd. Doç. Dr. Gökhan İnce
Araş. Gör. Ezgi Yıldırım

Medya Komisyonu
Prof. Dr. Sema Oktuğ
Araş. Gör. Doğan Altan
Araş. Gör. Cihan Ak

Bilgisayar Mühendisliği LÜ Prog. Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Sema Oktuğ
Prof. Dr. Nadia Erdoğan
Doç. Dr. Şima Uyar

FBE ve BE Doktora Yeterlik Komisyonu
Prof. Dr. Nadia Erdoğan
Prof. Dr. Gözde Ünal
Doç. Dr. Turgay Altılar
Yrd. Doç. Dr. Ömer Sinan Saraç
Yrd. Doç. Dr. Gülşen Eryiğit

Bilgi Teknolojileri LÜ Prog. YK ve Kabul Komisyonu
Doç. Dr. Deniz Turgay Altılar
Doç. Dr. Berk Canberk
Yrd. Doç. Dr. Tolga Ovatman

BIL Dersleri Yönetimi Komisyonu 
Prof. Dr. Sema Oktuğ
Doç. Dr. Feza Buzluca
Öğr. Gör. Erke Arıbaş

Lisansüstü Eğitim Prog. Geliştirme Komisyonu
Prof. Dr. Şule Öğüdücü
Doç. Dr. Şima Uyar
Doç. Dr. Ayşegül Gençata Yayımlı
Doç. Dr. Deniz Turgay Altılar

Kalite Komisyonu
Prof. Dr. Sema Oktuğ
Doç. Dr. Hatice Köse
Yrd. Doç. Dr. Gökhan İnce
Araş. Gör. Çağatay Koç
Fakülte Sekreteri Mine Vural
Eğitim Prog. Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu
Prof. Dr. Zehra Çataltepe
Prof. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü
Yrd. Doç. Dr. Sanem Kabadayı
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Yaslan
Araş. Gör. Tacettin Ayar

ArGe Komisyonu
Prof. Dr. Sema Oktuğ
Doç. Dr. Berk Canberk
Yrd. Doç. Dr. Tolga Ovatman

Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu
Doç. Dr. Şima Uyar
Doç. Dr. Hatice Köse
Yrd. Doç. Dr. Şerif Bahtiyar
Araş. Gör. Talha Çolakoğlu
Araş. Gör. Mine Yasemin

ÇAP Komisyonu
Prof. Dr. Şule Öğüdücü
Öğr. Gör. Dr. Damien Jade Duff

Burs Komisyonu
Doç. Dr. Feza Buzluca

Strateji Planlama Komisyonu
Prof. Dr. Sema Oktuğ
Doç. Dr. Feza Buzluca
Yrd. Doç. Dr. Gökhan İnce

Erasmus Komisyonu
Doç. Dr. Deniz Turgay Altılar
Yrd. Doç. Dr. Gökhan İnce

Bilgisayar Mühendisliği LÜ Prog. Kabul Komisyonu
Prof. Dr. Nadia Erdoğan
Prof. Dr. Şule Öğüdücü
Prof. Dr. Gözde Ünal
Doç. Dr. Deniz Turgay Altılar
Yrd. Doç. Dr. Gülşen Eryiğit

Öğretim Üyesi Başvurularını Değerlendirme
Prof. Dr. Şule Öğüdücü
Doç. Dr. Mustafa Kamaşak

HP ve Turkcell Bursları
Prof. Dr. Sema Oktuğ
Prof. Dr. Şule Öğüdücü

Lojman
Doç. Dr. Ayşegül Gençata Yayımlı

Fakülte Hurda Komisyonu
Doç. Dr. Cüneyd Tantuğ
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Yaslan
Abdulhamit Sola

SUNY Koordinatörlüğü
Yrd. Doç. Dr. Şerif Bahtiyar

AFAD
Yrd. Doç. Dr. Gökhan İnce
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Erenler
Fakülte Sekreteri Mine Vural

Akademik Teşvik Komisyonu
Prof. Dr. Nadia Erdoğan
Prof. Dr. Gözde Ünal
Doç. Dr. Berk Canberk

Senato Eğitim Komisyonu
Doç. Dr. Ayşegül Gençata Yayımlı

 


Faculty Junk Maintenance Committee
Faculty Junk Maintenance Committee

Res. Asst. Tacettin Ayar
Res. Asst. Tacettin Ayar
Res. Asst. Tacettin Ayar
Res. Asst. Tacettin Ayar

Öğretim Üyesi Başvurularını Değerlendirme
ÇAP Komisyonu
ÇAP Komisyonu
Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu