AdministrationProf. Dr. Sema F. Oktuğ, Dean

Office: 4320 sema-oktug
Phone: (+90 212) 2853584
E-mail: oktug [AT] itu edu tr
Research Interests: Telsiz ağlar (duyarga, örgü, bilişsel), IoT hakkındaki konular,
Bilgisayar ağlarının başarım modellemesi
Web page: http://akademi.itu.edu.tr/oktug/
Dean's Office:  Zuhal Yılmazer, yilmazerz [AT] itu edu tr, (+90 212) 2857385,(+90 212) 2857540
Assoc. Prof. Dr. Tolga Ovatman, Vice Dean

 

Office: 2214
tolga-ovatman
Phone: (+90 212)2857546
E-mail: ovatman [AT] itu edu tr
Research Interests:
Web page: http://akademi.itu.edu.tr/ovatman/


Yrd. Doç. Dr. Gökhan İnce, Vice Dean

Office: 4310
gokhan-ince
Phone: (+90 212) 2856986
E-mail: gokhan [DOT] ince [AT] itu edu tr
Research Interests: Gezgin robotlar, bilişsel robotlar, robot algılaması, insan robot etkileşimi, insan bilgisayar etkileşimi, kullanıcı deneyimi, işaret işleme, yapay zeka
Web page: http://akademi.itu.edu.tr/incegokh/
Vice Dean's Office: (+90 212) 2857542


Prof. Dr. Uluğ Bayazıt, Computer Engineering Dept. Chair

Office: 4308 ulug-bayazit
Phone: (+90 212) 2853591
E-mail: ulugbayazit[AT] itu edu tr
Research Interests: Veri sıkıştırma, Görüntü, video ve bilgisayar grafiği işleme ve kodlama, Bilgisayarla görü, İnsan bilgisayar etkileşimli görüntü kodlama ve iletişimi, Metin özetleme ve sıkıştırma
Web page: http://akademi.itu.edu.tr/ulugbayazit/
Department Secretary: Gülseren Canbulat, canbulat [AT] itu edu tr, (+90 212)2853682


Assoc. Prof. Dr. Hatice Köse, Computer Engineering Dept. Vice Chair

Office: 3315
hatice-köse
Phone: (+90 212) 2853593
E-mail: hatice [DOT] kose [AT] itu edu tr
Research Interests:
Web page: http://akademi.itu.edu.tr/hbkose/